cEUROnaen

Corona krisen spiller sammen med Euroen om at skabe den formodentlig værste krise i Europa i over 100 år. Krisen der startede i 2008 er endnu ikke afsluttet, takket være at de almindelige makroøkonomiske værktøjer er afskaffet vha. Euroen, konvergenskravene og stabilitetspagten. Nu kommer de økonomiske aspekter af coronakrisen oven i og føjer spot til skade. Det er passende at sammensmelte disse to kriser til én: cEUROna-krisen – læs mere her.

Den moderne syntese

Mange økonomer og andre samfundsdebattører erkender at kapitalismen trænger til en omsiggribende reform. Mange organisationer arbejder med hver deres flig af en sådan reform. I denne artikel forsøger jeg at samle trådene og give min syntese af nogle af de mange holdninger.

Læs her.

Coronaen, offentlige udgifter og samfundsøkonomisk fornuft.

Vi er i en historisk, ekstraordinær situation, og alle de andre ildevarslende udtryk, der anvendes når regeringen skal begrunde deres tiltag mod coronaen.

Jeg synes regeringen gør det fornuftigt og handler ansvarligt. Men det er underligt, at det pludseligt er muligt et gennemføre stærkt udgiftskrævende tiltag for at hjælpe virksomheder, for et 2-3 cifret milliardbeløb, når man tænker på at statskassen i lang tid har været så nødlidende, at en bunke nedskæringer på uddannelser, ældrepleje, sygehusvæsenet, børnepasning, socialhjælp osv. har været nødvendige; råderummet har angiveligt ikke været stort nok til både at fastholde velfærdsniveauet men derimod stort nok til at give topskattelettelser til de få, der har penge nok.

Danmark har mangel på uddannet arbejdskraft samtidig med, at vi har ca. 110.000 arbejdsløse (nu markant stigende), der enten ikke kan få arbejde fordi de mangler uddannelse, eller fordi de ikke psykisk magter det. Men der har ikke i årtier været råd til at hjælpe disse mennesker op af den sociale hængedynd og give dem en uddannelse, så de kunne bidrage til at lukke hullet i manglen på arbejdskraft.

Det er politik, der har været støttet både af borgerlige og såkaldt ikke-borgerlige regeringer, men også erhvervslivet: Det er kontra-intuitivt; hvorfor er det vigtigere at øge arbejdsudbuddet via topskattelettelser i en situation hvor jobs ikke kan udfyldes, og samtidig tvinge endnu flere længere væk fra arbejdsmarkedet med nedskæringer og kontanthjælpsloft, end at sikre at virksomheder har uddannet arbejdskraft nok. Der har tydeligvis været penge nok i statskassen til i det mindste at afbøde problemet, og der har været årtier til at løse det. Det giver ikke logisk mening at prioritere topskattelettelser og et udvidet arbejdsudbud, samtidig med at man udvander tilgængeligheden af arbejdskraft.

Dansk industri, jobparathed og social ulighed

Ifølge Dansk Industri er der 113.000 kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate. De står ikke til rådighed for danske virksomheder og offentlige arbejdsgivere – de opfylder ikke kravene om samfundsøkonomiske værnepligt.

DI’s forslag til løsning er blot at rydde op junglen af mærkater om jobparathed og uddannelsesparathed som de unge får smækket i nakken.

Men DI skyder dermed totalt forbi problemet – pilen når ikke engang i nærheden af skiven.

Læs her.

Den nye EU-fortælling

Politiken har introduceret et nyt begreb i EU-debatten: Den nye EU-fortælling, der handler om den udadvendte nationalstat, der skulle høre fremtiden til. Så det lader til at i det mindste Politiken har forladt den ”trygge” føderale EU-havn. På lederplads d. 01-01-20 angiver avisen at det er nødvendigt ”at midten i det politiske spektrum skaber en ny og progressiv fortælling om nationalstaten og om det uundværlige europæiske samarbejde, som skal til for at sikre den.” Jeg er enig, men der er desværre meget lidt konkret indhold i avisens budskab.

Læs indlægget her.

Kapitalismen i krise.

På lederplads d. 31-12-19 skriver Politiken, at kapitalismen skal reddes fra sig selv. Politiken spørger om Karl Marx havde ret, og svarer selv Nej men, at kapitalismen er i krise og skal reformeres.

Jeg er helt enig. Men til forskel fra avisen mener jeg ikke løsningen er så svær at skitsere.

Læs indlægget her.