Disse to ord bliver ofte brugt som synonyme. Men det er de ikke: terror er handlingen (og den ønskede effekt), mens terrorisme er idegrundlaget, retfærdiggørelsen.

Det lyder banalt og det er det for så vidt også. Men det skader ikke at bore sig lidt mere ned i problemstillingen og især at tage en tur bagud i tid; se på hvorfor nogle få anser terror for en løsning og på hvilke problemer. For at gøre dette er det vigtigt at skelne mellem de to nævnte ord.

Når snakken går om terrorisme er automatreaktionen, at det er muslimer, der står bag: islamistisk begrundet terror. Det er ikke så underligt, fordi det er det hyppigste. Der er en udbredt holdning om at islam i sin grundideologi retfærdiggør terror imod sine modstandere.

Men det er ikke et sandt billede. For at pille dette billede fra hinanden er det nødvendigt med et dyk tilbage i historien.

Vi, de perfekte vestlige demokratier, er absolut ikke uskyldige i den virkelighed vi nu ser domineret af terror. Vores medskyld rækker tilbage til kolonitiden og frem til i dag, og den vil fortsætte ud i fremtiden hvis ikke vi begynder at behandle verdenen og dens befolkninger med en langt højere grad af omtanke og hensyn.

Vi er selvfølgelig langt fra de eneste skyldige, men vi har et ansvar for at ændre vores behandling af omverdenen.

Kolonitiden.

Denne tid var domineret af en adfærd hvor vestlige lande behandlede især Afrika, Mellemøsten og store dele af Asien samt Amerika som blot et middel til at gøre nogle få mennesker afsindigt rige. Det handlede om, at få fat i så mange landområder, man nu kunne erobre for øjnene af andre. Det drejede sig om naturressourcer og arbejdskraft. De mennesker og de kulturer der levede i områderne og de etniske, klanmæssige og religiøse spændinger, der måtte eksistere, var ligegyldige. Disse mennesker var ikke en gang en menneskelig ressource. De var blot et tandhjul i det maskineri, der spyttede rigdom ned i lommerne på en lille elite fra disse vestlige lande – adelen og de royale.

Da mange af disse områder blev selvstændige fik de ikke tid til at udvikle en fælles identitet som en nation. Der blev blot trukket streger på et landkort, der fulgte de gamle kolonigrænser, og befolkningerne skulle finde ud af at leve sammen i en kopi af den vestlige perfekte virkelighed, demokratiet. Men de etniske, klanmæssige og religiøse spændinger var der stadig, og der var ingen kultur der kunne understøtte et nationalt demokrati med lighed for alle. Det var stadig klaner eller andre grupperinger, der tilkæmpede sig magten på bekostning af andre grupperinger. Så spændingerne internt steg i mange af disse tidligere kolonier.

Kunne de ikke bare begynde at opføre sig ordentlig? Vi i f.eks. Europa er ikke engang begyndt at opføre os ordentligt over for hinanden i de nationer, der har udviklet sig i en konstant forandrende virkelighed. Der er Baskerne i Spanien og Frankrig, der er Katalonerne i Spanien og Frankrig, der er Flamlænderne og Vallonerne i Belgien. Der er også Romaerne, primært i Østeuropa. I Nordskandinavien er der Samifolket som af mange skandinavere ikke regnes for fuldgyldige borgere. Der er mange eksempler på lande der er blevet først samlet, og senere delt, ofte med vold, krig og terror involveret: det tidligere Jugoslavien, samt Tjekkiet og Slovakiet for at nævne nogle få. Der er også mange tilfælde af terror – baskernes frihedsbevægelse er et godt eksempel.

Mange flere kunne nævnes, kilde, men det vigtige at erkende er, at også nationerne i Europa er dannet uden synderlig hensyn til etniske og kulturelle realiteter. Vi har blot haft længere tid til at tilpasse vore samfund. Men problemerne er endnu ikke løst, efter flere hundreder år. Ikke alle etniske grupper i Europa føler et nationalt tilhørsforhold, og mange nægtes retten til at gøre det, samtidig med at de i EU skal tvinges til at opbygge en europæisk identitet.

Hvordan kan vi tillade os at gå ud fra at lande, som vi forventer skal følge vores eksempel, skal kunne gøre det lige så ”godt” som vi har gjort, og på betydeligt kortere tid, især med det udgangspunkt som vores perverse koloniadfærd tvang ned over dem?

Man kan desuden stille spørgsmål ved om kolonitiden overhovedet er overstået. Landområderne og deres befolkninger er ganske vist ikke direkte underkastet deres tidligere koloniherrer. Nu sker det mere indirekte, via den globaliserede, neoliberale handel; en virkelighed hvor de rige lande bevidst skævvrider markedsmekanismerne, så de selv får handelsoverskuddet, mens fattige lande leverer markeder for produkter fra de rige lande, og får markeder for deres egne produkter udkonkurreret. Desuden er den økonomiske magt i disse fattige lande lige så ulige fordelt, som i de rige lande. Eliten i de rige lande udnytter stadig naturressourcer og arbejdskraft i fattige lande til at opbygge deres egen rigdom i snævert parløb med eliten i de fattige lande.

For flere detaljer se f.eks. disse 5 kilder: her, her, her, her og her.

Terror er langt fra kun islamistisk.

Jøder begik terror imod britiske soldater og civile arabere efter 2. verdenskrig. Denne terror blev retfærdiggjort med den revisionistiske zionisme, der var grundlagt af Ze’ev Jabotinsky med en klar voldelig ideologi: “every Jew had the right to enter Palestine; only active retaliation would deter the Arab and the British; only Jewish armed force would ensure the Jewish state”.

Deres mål var at beslaglægge jord fra de palæstinensiske ejere, til en jødisk stat. Det skulle nås med vold og var meget klart funderet i jødisk religiøs tænkning. Andre jødiske grupperinger var og er uenige i denne fortolkning af de jødiske skrifter. En typisk dobbeltfortolkning af religiøse skrifter. Endnu et bevis for, at religion ikke har ondskaben indbygget; en religion kan ikke handle. Mennesker kan derimod vælge vold til et hvilket som helst formål, og søge retfærdiggørelse fra en hvilken som helst kilde, religion inklusive.

Også kristendommen bliver brugt til at retfærdiggøre terrorhandlinger; tænk blot på IRA, og nu New IRA. I USA er der flere fremtrædende politikere, som har brugt kristendom til at retfærdiggøre, at USA skal være det dominerende i Verden, med retten til at tvinge andre med våbenmagt. En af de mest rabiate i nyere var Karl Rove, en af George Bush centrale rådgivere.

Terrorisme er også velkendt i hinduismen og buddhismen.

Kommunisme er næsten en teistisk ideologi med Marx og Lenin som profeter. Også her har terrorisme været udbredt. Et godt eksempel er Rote Armee Fraktion, der begik talrige terrorhandlinger i 1970’erne op til 90’erne. Men der er mange andre: De røde Brigader, Den lysende Sti, den japanske Red Army m.fl.

D. 22. juli 2011 begik Breivik terror imod flere mål i Norge, begrundet i hans højreekstremistiske had imod islam, og ikke mindst mod mennesker, som arbejder for at også muslimer skal behandles som medmennesker. En pervers omvendt logik: islam begår terror, altså begår jeg terror mod dem der ikke er enige med mig i mit had mod islam.

Så terror er ikke en indbygget del af islam, som mange modstandere af islam hævder. Terror er et udbredt politisk våben, der kan tages i brug af hvem som helst, blot frustrationerne, kynismen og hadet er tilstrækkeligt stort. Religion bliver ofte misbrugt til at retfærdiggøre handlingerne og hadet imod ofrene, men det er reelt også den eneste sammenhæng der er mellem terrorisme og religion.

Denne kynisme overfor ens ofre er også velkendt når det gælder militære handlinger – en bombepilot-tankegang. Militære angreb medfører også ofre og traumatiserede efterladte. Der er ingen forskel. Vi bør stille os det spørgsmål om ikke også mange militære angreb er terrorhandlinger. De har i hvert fald samme effekt på dem, der bliver ramt.

Her ”udmærker” supermagterne sig, ikke mindst USA og deres europæiske allierede.

Islamistisk terrorisme.

Muslimer har begået terror flere gange i historien, ligesom så mange andre. Men det begyndte at tage fart da Taliban og Al-Qaeda blev dannet.

For at forstå hvorfor disse to organisationer opstod er det nødvendigt at se på den historiske baggrund:

Sovjetunionen invaderede Afghanistan 27. december 1979 (kilde). Målet var rent strategisk: at opnå kontrol med landet for ad den vej at påvirke de Mellemøstlige lande; selvfølgelig handlede det om olie. Russerne skubbede dermed England (den tidligere koloniherre) ud af Afghanistan.

Rusland mødte heftig modstand fra flere modstandsbevægelser under samlebetegnelsen Mujahideen. Disse bevægelser blev støttet, trænet og bevæbnet af USA.

Russerne gav op i 1989 efter at mindst 1 mio. afghanere var dræbt og 5. mio. var flygtet ud af landet. Hele landets befolkning var mere eller mindre traumatiserede. Var denne invasion en terrorhandling? Tjaaeehh, vurder selv.

Efter at russerne var ude, så USA sin mulighed for at overtage kontrollen med landet af samme årsag som russerne invaderede.

I 1994 begyndte Taliban så småt sit virke. Den begyndte som fromme muslimske mænds forsvar mod visse Mujahideens angreb på og voldtægt af kvinder, eller – mere bredt – et ønske om at få indført islamisk lov og moral i et land, der var domineret af amerikanske strategiske interesser.

Taliban erobrede magten i Afghanistan og styrede landet fra 1996 til 2001. Det udviklede sig til et ekstremt patriarkalsk styre, der nedgjorde islam til at handle om mænds rettigheder til at have styr på samfundet og ikke mindst kvinderne som tjenende ånder for deres mænd. Dette kvindesyn er i lodret modstrid med koranen, der netop prædiker ligestilling mellem kønnene, med et muslimsk udgangspunkt med fokus på den dydige familie. Ikke meget anderledes end det familie- og menneskesyn som visse fundamentalistiske kristne praktiserer.

Forløberen for Al-Qaeda opstod i 1984: Maktab al-Khidamat (MAK), grundlagt af Abdullah Yusuf Azzam og Osama bin Laden. Den blev støttet af store dele af den islamiske verden og af CIA, med ønsket om at svække Sovjets indflydelse.

MAK udviklede sig hurtigt til Al-Qaeda da Osama bin Laden overtog kontrollen i 1989. Osama havde sit udgangspunkt i Mujahideen bevægelsen, med et mål om at udrydde al ikke-muslimsk indflydelse, ultimativt fra alle lande, som udnævnes til at være muslimske, med det islamiske kalifat som det ultimative mål. Ønsket var at indføre ikke kun islam som defineret i koranen, men også sharia, som en lovpakke der sikrer mænds ret til at styre alle aspekter af et samfund. Det fattede CIA ikke før det var for sent.

Metoden var terror funderet i Jihad forvrænget til at betyde en pligt til at bekæmpe al ikke-muslimsk indflydelse, om nødvendigt med terror.

Den grundlæggende ide bag terror er at skabe had hos os, så vi gengælder deres terrorhandlinger med ekstrem militær vold. Det giver dem grundlag for at argumentere for had den anden vej, så de derved kan retfærdiggøre yderligere terror. I deres øjne er det blot gengæld for den terror Vesten har stået bag med deres militære, økonomiske og politiske kontrol af muslimske lande. Det er deres retfærdiggørelse.

Bush regering faldt for det, takket være dens ekstreme mangel på basal omtanke og intelligens.

Der er nok for islamisterne at tage fat i. Osama bin Laden begrundede hans had mod USA med tre punkter i hans fatwa:

  • Golfkrigen (1990 til 1991) da Irak invaderede og annekterede Kuwait, og især perioden efter krigen hvor USA fortsatte bombetogterne mod Irak for at håndhæve flyveforbuddet. Mange civile blev ofre for disse terrorhandlinger.
  • I 1995 estimerede FN, at 500.000 irakiske børn var døde som en følge af USA’s politik overfor Irak. USA anså disse tab som en nødvendighed – det var det værd, sagde udenrigsminister Madeleine Albright.
  • Konflikten i Israel/Palæstina og USA’s uforbeholdne støtte til Israel.

Al-Qaeda stod bag adskillige terrorhandlinger, ind til det kulminerede med angrebet på de to tårne og Pentagon d. 11/9 2001, hvor ca. 3000 amerikanske familier mistede familiemedlemmer, med alle de traumer det medfører.

Men i Osama’s verden var det blot pay-back – an-Eye-for-an-Eye.

USA gik i krig med Irak. Hussein havde ganske vist intet med Al-Qaeda at gøre, men USA opfandt en påstand om at Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Den fremlagde de med løgnagtig, manipuleret evidens for Sikkerhedsrådet og fik OK til invasion. Ifølge USA selv mistede ca. 66.000 uskyldige irakiske familier medlemmer, og disse familier har oplevet de samme traumer, som de 3000 amerikanske familier blev udsat for. Det er en helt del mere end an-Eye-for-an-Eye

Præsident Obama har forsat samme militære bombeorgie. Alene i 2016 smed han 72 bomber hver dag over lande som Irak, Syrien, Afghanistan, Libyen, Yemen, Somalia og Pakistan plus mange andre bomber de andre år – kilde. Hvor mange flere familier i disse lande, der nu er blevet traumatiserede melder historien intet om.

Hvis vi laver en simpel optælling af ofre, både de dræbte og deres traumatiserede familier med videre, er de vestlige landes militær med deres politiske bagmænd en langt større og langt mere effektiv terrororganisation end samtlige de islamistiske terrorbevægelser tilsammen. 

Vi bør huske på Gandhis berømte ord: ”an Eye-for-and-Eye always ends up making the whole world blind”. Det er der vi er: Vestens bombetogter og fjernkontrol af muslimske lande fungerer som det perfekte værktøj for islamister, når de skal overbevise unge muslimer om radikaliseringens åbenlyse retfærdiggørelse. USA og deres allierede skyder ikke kun på muslimer. De skyder også sig selv og alle os andre i foden.

Det er et værre spind, som vi er blevet fanget i. Vi er selv en af de edderkopper, der har spundet spindet, men andre edderkopper har bidraget, herunder Sovjetunionen/Rusland, stort set alle muslimske lande med især Saudi-Arabien og Iran i spidsen, og selvfølgelig diverse islamistiske terrorbevægelser.

Det er på tide vi begynder at bryde ud af det spind. Generaliseret had og strategisk kynisme kan aldrig være konstruktiv. Lad os erkende, at det ikke kun er muslimer, der skaber terroren. Der er en lille selvudvalgt skare af radikaliserede islamister, der har opbygget et had imod Vesten, især USA, og vores ønske om at være dominerende økonomisk og militært; et doktrin, som Donald Trump har videreført med sine typiske forsimplede tankegang og manglende forståelse for basale virkeligheder.

Islamisternes adfærd er begrundet i en fundamentalistisk opfattelse af islam, som ikke nyder støtte fra majoriteten af muslimer.

Men muslimer har også et ansvar for at bekæmpe terrorisme. De burde være langt mere aggressive i deres angreb på deres radikaliserede trosfæller offentligt. Disse radikaliserede muslimer nedgør muslimers hellige skrifter: Koranen, Sharia lovene, og begreber som Jihad bliver misbrugt som politiske våben i personlige politiske kampe og had-kriminalitet. Disse radikaliserede muslimer pisser reelt på Koranen og andre hellige skrifter. Det burde udløse vrede i mod disse radikaliserede personer og bevægelser fra det store flertal af muslimer, efterfulgt af konkrete ideologiske angreb på bevægelserne; en jihad i den virkelige betydning

Nu kører had-maskineriet, med det nylige terrorangreb i Sri Lanka som det seneste tandhjul, sandsynligvis med Daesh/IS som ideologisk grundlag. Det er på tide, at vi stopper vores bidrag til dette had-maskineri. Vi bør se på vores egen politik overfor muslimer generelt, både internt og eksternt: langt fra alle muslimer er potentielle terrorister. De fleste muslimer er lige så fredelige mennesker som alle os andre.

Bevægelser som Hizb-ut-Tahrir (HUT) ville have minimal gennemslagskraft hvis muslimer blev behandlet og omtalt som de medmennesker de er, potentielle venner og naboer. HUT angriber vores demokrati og hele vores samfundsmodel netop fordi vi angriber muslimer og forsøger at få muslimske lande til at overtage vores samfundsmodel, så vi bedre kan sikre vores olieforsyning.

Lad HUT køre videre med deres kampagne for kalifatet. De vil erkende, at det store flertal af muslimer ønsker demokrati, ikke diktatur. Det beviste det arabiske forår med al tydelighed.

Lad os acceptere muslimer i vores land. Den danske kultur er ikke så svag at tilstedeværelsen af muslimer med muslimske klædedragter og religiøse handlinger vil kunne true den, især ikke hvis vi netop inkluderer muslimske mennesker i vores samfund på lige fod.

Lad os arbejde for at USA begynder at indse, at afviklingen af deres fjernkontrol af muslimske lande er en forudsætning for at stoppe terroren. Terror kan IKKE stoppes med vold, tværtimod: Vold fungerer som fødegrundlag for terror. Vestlig militær indgriben og bombetogter skaber radikalisme og dermed mere terror. Det er vejen ned i afgrunden, ikke op ad den.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s