Alle partier for nuværende i opposition er blevet enige om at indføre en finansskat. Det giver virkelig god mening at beskatte den spekulative økonomi – der primært lever af arbejdsfrie fortjenester, og kun i minimalt omfang bidrager med produktion af konkrete produkter – fremfor at beskatte den produktive økonomi, der netop bidrager til samfundsøkonomien ved at producerer de værdier, der samlet set kaldes bruttonationalproduktet.

Det er klart at jo mere de sidstnævnte værdier beskattes, jo mindre bliver der tilbage til geninvestering og forbrug. Derfor er det logisk at flytte en del af skattetrykket over på den spekulative del af økonomien.

Blot er den model, der vælges ikke den mest optimale. Man vælger at beskatte enhver finansiel handling. Det ville være bedre at beskatte det provenu, som den spekulative økonomi primært lever af, nemlig grundlaget for de arbejdsfrie fortjenester, men friholde finansielle transaktioner, da de jo ikke alle er rent spekulative, men også omfatter ren værdiformidling.

Det opnås ved at beskatte kapitalisering af jordværdier. En sådan beskatning ville hverken hæmme produktiv økonomi eller ren værdiformidling, men kun den rent spekulative økonomi, der udelukkende består af arbejdsfrie fortjenester, og reelt udgør en privat beskatning af den produktive økonomi.

Jordens handelsværdi er der hvor de samfundsskabte værdier bindes; de værdier som vi er fælles om at skabe i kraft af forbedrede vilkår for økonomisk aktivitet efterhånden som samfundet udvikler sig. Disse værdier er vi alle lige gode om, så de burde tilhøre os alle i fællesskab og ligeligt, og ikke ende i finansverdenen.

Lad os indføre en jordværdiskat, der gradvist opbygges over et par årtier til erstatning for alle ejendomsskatter, indkomstskatter, selskabsskatter osv.

Vi bør beskatte det, der bedst kan tåle et skattetryk uden at skævvride økonomien. At beskatte værdiskabelse er den dummeste form for beskatning. Det vil netop skævvride økonomien: Når man har tjent en krone ved produktion/arbejde (to sider af samme sag) får man ikke hele kronen til videre investering i ny produktion eller i forbrug. Indkomstskat hæmmer indkomstdannelsen.

Beskatning af jordværdier har ikke samme egenskab. Jord bliver ikke mindre nødvendig for økonomisk aktivitet eller mindre værd ved at blive beskattet. Jord er et uundværligt tandhjul i enhver form for økonomisk aktivitet; det vil det vedblive med at være uanset beskatningen.

Men beskatningen af jord skal begrænses; skatten skal have et omfang, der forhindrer jordejere i at opnå arbejdsfrie fortjenester ved at have råderet over jord, hverken mere eller mindre. En jordskat der bryder denne grænse vil være en beskatning af arbejde og produktion. Det skal vel at mærke kun være selve jorden, der beskattes, ikke de menneskeskabte forbedringer; bygning, haveanlæg osv.

Se mange flere detaljer her: og i min bog, primært kapitlerne 4 og 5. Her er beskatningsmodellen begrundet i flere detaljer, og desuden er en model for implementeringen skitseret, også i detaljer.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s