Bruno Amoroso og Jesper Jespersen

Europa? – Den udeblevne Systemkritik, Forlaget Politisk Revy, 2014

Christen Sørensen

Den Græske Krise – og Tysklands korsfæstelse af Europa, Tiderne skifter, 2015

Dani Rodrik

Straight talk on trade, Princeton University Press, 2017

The Globalization Paradox – Democracy and the future of World Economy, W. W. Norton & Company, Inc 2011

Elisa P. Reis & Mick Moore

Elite Perceptions of Poverty and Inequality, ZED BOOKS LTD, 2005

Fred Harrison

The Power in the land, Shepheard-Walwyn, 1983

Henrik Grell og Elsebeth Rygner

Makroøkonomi – Teori og beskrivelse, Limedesign, 2016

Henry George

Arbejdets kaar, Nyt Nordisk forlag – Arnold Busck, 1950

Fremskridt og fattigdom, Nyt Nordisk forlag – Arnold Busck, 1975

Jesper Jespersen

Euroen – hvorfor gik det galt, og hvordan kommer vi videre?, Forla­get DEO, 2012

The euro – Why it failed, Palgrave, Macmillan, 2016

Jesper Jespersen og Henrik R. Jensen

Introduktion til makroøkonomi, Jurist- og økonomforbundets forlag, 2013.

Jesper Roine

Introduktion til Thomas Pikettys Kapitalen i det enogtyvende århund­rede, Informations forlag, 2014

John Maynard Keynes

The General Theory of Employment, Interest and Money, Harvest Book, 1964

Joseph E. Stiglitz

Globalization and its discontents, Penguin Books, 2002

The EURO – How a common currency threatens the future of Europe, W. W. Norton & Company, Inc, 2016

The Price of Inequality, Penguin Books, 2013

Lars Olsen, Niels Ploug, Lars Andersen, Jonas Schytz Juul

Det Danske klassesamfund, Gyldendal, 2012

Lars Olsen, Niels Ploug, Lars Andersen, Sune Enevoldsen Sabiers, Jør­gen Goul Andersen

Klassekamp fra oven – den danske samfundsmodel under pres, Gyl­dendal, 2014

Michael Böss

Det demente samfund, Kristeligt Dagblads forlag, 2014

Niels Plough red.

Økonomisk ulighed i Danmark, Jurist- og økonomforbunets forlag, 2017

Ove Kaj Pedersen

Konkurrencestaten, Hans Reitzels forlag, 2011

Paul Krugman

Arguing with Zombies – Economics, politics and the fight for a better future, W. W. Norton & Company, 2020

Raphael Kaplinsky

Globalization, Poverty and Inequality : Between a Rock and a Hard Place, Polity Press, 2005

Robert V. Andelson

Land value Taxation around the world, 3.ed., Blackwell Publishers, 2000

Thomas Piketty

Ulighedens økonomi, Peoples Press, 2014

Peter Hummelgaard

Den syge kapitalisme, Gyldendal 2018