Det liberale hykleri og et alternativ.

Liberal betyder reelt frihed for nogle og begrænsninger for de fleste. Den liberale grundtese er, at staten skal blande sig så lidt i samfundet som muligt, og at mennesker skal have muligheden for at skabe sin egen velfærd. Det er det samme ideal, der gennemsyrer USA, bedst kendt fra cowboyderne i det Vilde Vesten, der klarede sig selv uden statslig indblanding.

De liberale har tydeligvis den holdning, at dem der kradser løs på bunden af den sociale rangstige blot skal gøre det samme som deres rige counterpart.

Men mennesker er ikke isolerede øer i det socioøkonomiske ocean, eller den store uudforskede danske prærie. Det Jensen gør påvirker Hansen, og især gælder det, at de arbejdsfrie fortjenester som spekulanter skraber i egne lommer påvirker hele samfundet. Der er ikke værdier nok til rådighed i ligeligt omfang for alle, til at alle kan gøre det samme som de nordsjællandske strandvejsløver; fordi størstedelen af samfundets rigdomme er skævt fordelt i monstrøs grad, og det er det der forhindrer de svageste i samfundet i at realisere de frihedsgrader, som de liberale hylder.

Læs mere her: https://retsdemokrati.blog/det-liberale-hykleri-og-et-alternativ/

Danmark: Det inkluderende samfund?

Ifølge Kristian Jensen fra Venstrebygger dansk kultur på den kristne tro; ideer om næstekærlighed og menneskers lige ret og ligeværdighed.

Bygger det danske samfund også på den kristne tro? Bliver der praktiseret næstekærlighed i det danske samfund i det daglige i forholdet mellem virksomheder og deres ansatte og imellem politikere og deres medborgere?

Det danske samfund bygger på liberalismen – frihed for alle, i princippet.

Det lyder jo godt, men reelt betyder liberalisme frihed for nogle på bekostning af andre. Liberalismen bygger kun på kristne værdier i diverse skåltaler; i den virkelige verden er sandheden markant anderledes.

Læs mere her.

De Radikale: endnu et borgerligt parti!

De radikale ønsker at forøge arbejdsudbuddet, bla. Ved at sænke skat på arbejde. Det er uklart hvordan den skattesænkning skal foretages; er det blot endnu en ”liberal” ”giv til de rige”-skattesænkning?

Men den økonomiske tankegang bag er totalt afsporet. En forøgelse af arbejdsudbuddet er blot gammeldags “liberal” politik: troen på at blot der skabes flere arbejdspladser, skabes der også mere vækst. Det holder ikke. Det vil blot øge efterspørgslen efter den helt store mangelvare: kvalificeret arbejdskraft. Ganske vist vil Morten Østergaard indføre arbejdskraft fra andre lande, men de har jo selv brug for denne arbejdskraft – det er blot arbejdskrafts-nasseri. Det er vores egen opgave at løse vore egne problemer med egne midler, ikke ved at nasse på andre lande, der har ligeså meget brug for deres arbejdskraft, især den kvalificerede, som vi har.

Denne fokus på arbejdsudbud vil gøre ubalancen mellem arbejdsudbud og arbejdsefterspørgsel endnu mere intens, og med stor sandsynlighed tvinge lønniveauet i vejret når virksomheder skal kæmpe om den kvalificerede arbejdskraft, der allerede er i arbejde.

Vi skal da have løst den makroøkonomiske ubalance først før arbejdsudbuddet udvides: få forøget arbejdsstyrken, primært ved en social af-marginalisering (f.eks. investeringer i det sociale system, sociale ydelser osv., så børn ikke vokser op i fattigdom) kombineret med omfattende investeringer i uddannelse. Det er det modsatte af den traditionelle borgerlige politik, som De Radikale lader til at være tilhængere af med deres ensidige fokus på forøgelse af arbejdsudbuddet.

Problemet er at liberal borgerlige politik de facto indebærer ”frihed til nogen, på bekostning af andre”. De Radikale er blot endnu et borgerligt parti.

Læs en grundigere argumentation her.

Terror og TerrorISME

Måske er ondskab i verden ikke helt så sort/hvidt som vi foretrækker at fremstille det?
Måske er der forståelige grunde til at islamister – en lille skare blandt muslimer – hader os så meget at det i deres øjne retfærdiggør terror?
Men er vi selv helt uskyldige i at denne virkelighed er nutidig?
Disse spørgsmål besvares i dette indlæg.